Odszkodowania powypadkowe Mińsk Mazowiecki, Oddział mk-fianse Miałeś wypadek? Zadzwoń 25 471-03-90
Najwyższe uzyskane odszkodowanie - 600 000zł. - pokaz slaidów Zapewniamy stały kontakt telefoiczny - pokaz slaidów Bezpłatna analiza dokumentów. Bez wkładu własnego - pokaz slaidów Miałeś wypadek? Nie jesteś pewien czy należy Ci się odszkodowanie? Sprawdzimy Twój przypadek! - Pokaz slaidów Profesjonalnie zajmiemy się Twoją sprawą, abyś mógł czerpać przyjemność z pieniędzy, które dla Ciebie wywalczymy. - pokaz slaidów
Pytania i odpowiedzi

Odszkodowania powypadkowe

? „W 2005 roku miałem wypadek – jechałem z sąsiadem i wyrzuciło nas na zakręcie. Do dzisiaj leczę się i odczuwam jego skutki, ale nie zgłaszałem szkody, bo nie chciałem, aby sąsiad miał z tego tytułu nieprzyjemności. Mój stan zdrowia jednak nadal się pogarsza. Czy teraz mogę zgłosić ten wypadek do jego firmy ubezpieczeniowej?”

W tym przypadku roszczenie kierowane do zakładu ubezpieczeń mogło ulec przedawnieniu, chociaż nie można powiedzieć jednoznacznie, że tak jest na pewno. Równolegle funkcjonujące a zarazem wykluczające się przepisy jak też orzeczenia Sądu nie pozwalają jednoznacznie odpowiedzieć na Pana pytanie. Tak naprawdę wszystko będzie zależało od udowodnienia zakładowi ubezpieczeń następstw tegoż wypadku, jego rozmiaru, ówczesnych jego skutków (które nie były np. tak uciążliwe jak teraz) i tego, co wypadek przyniósł po latach w postaci dolegliwości, trwałych następstw, kalectwa. Najogólniej przyjąć można, że w zależności od daty wystąpienia wypadku, jego charakteru, zakresu obrażeń i skutków, osoba poszkodowana może zgłosić roszczenie o zadośćuczynienie w terminie trzech lat od daty wypadku, dziesięciu a nawet dwudziestu. Każda sprawa jest bardzo indywidualna i zawsze budzi wątpliwości, które zazwyczaj rozstrzygane są negatywnie i w konsekwencji odmownie przez zakłady ubezpieczeń wobec poszkodowanych. Nie można tu liczyć na przychylność zakładu ubezpieczeń, który odmówi wypłaty licząc, że poszkodowany i tak nie skieruje sprawy na drogę postępowania sadowego.

Linia oddzielająca wypowiedzi - odszkodowania powypadkowe

? „Jako piętnastolatek ucierpiałem w związku z wypadkiem motoroweru jako jego pasażer. Mój ojczym – tylko po to, aby mieć wtedy przypływ gotówki – dogadał się z T.U. co do wypłaty za mój wypadek i przejął wszystkie wypłacone pieniądze, które wtedy opiewały na kwotę zaledwie 3-4 tysięcy złotych. Ja mam teraz 19 lat ale nadal czeka mnie operacja nogi, wyjęcie zespoleń i cały czas utykam. Nadal się leczę i jestem pod kontrolą ortopedy. Czy mój ojczym zaprzepaścił mi swoją decyzją prawo ubiegania się o kolejne wypłaty?”

Pana przypadek nie jest niestety odosobnionym i dość często poszkodowani tacy jak Pan trafiają do nas. Na szczęście przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem dwóch lat od daty uzyskania przez nią pełnoletniości. W praktyce oznacza to, że nieletni poszkodowany w związku z wypadkiem komunikacyjnym gdzie doznał obrażeń skutkujących w domniemaniu wypłatą zadośćuczynienia, może skutecznie dochodzić od zakładu ubezpieczeń naprawienia tej szkody do dnia swoich 20 urodzin.

Linia oddzielająca wypowiedzi - odszkodowania powypadkowe

? „Około miesiąca temu w mój samochód uderzył obcokrajowiec. Efekt tego był taki, że pogotowie zabrało mnie do szpitala a od tamtej pory wrak samochodu stoi w warsztacie. Policja twierdzi, że mam zgłosić się do swojego ubezpieczyciela i tam zgłosić szkodę osobową i pojazdu, zaś ubezpieczyciel zasłania się przyjęciem zgłoszeń twierdząc, że posiadam tylko obowiązkowe ubezpieczenie OC pojazdów i zgłoszenia powinnam kierować bezpośrednio do ubezpieczyciela sprawcy, którego danych niestety nie posiadam i nie wiem, jak zgłaszać szkodę poza granicami Polski”

Często tak bywa, że Policja wskazuje nasz zakład ubezpieczeń jako podmiot, do którego powinniśmy składać roszczenie a tym czasem to tylko komplikuje sytuację i wydłuża proces likwidacji szkody. W Pani przypadku możemy o tyle skutecznie zająć się likwidacją szkód zarówno na pojeździe jak i na osobie, że po uzyskaniu informacji na temat zagranicznego zakładu ubezpieczeń sprawcy, ustalimy jego korespondenta odpowiedzialnego cywilnie i gwarancyjnie za szkodę i do niego skierujemy roszczenie.

Linia oddzielająca wypowiedzi - odszkodowania powypadkowe

? „Sprawca wypadku, który jak się okazało po przyjeździe Policji, nie posiadał ubezpieczenia OC. Co mogę zrobić w tej sytuacji? Gdzie mam zgłosić szkodę?”

Pomimo obowiązku posiadania ubezpieczenia OC związanego z ruchem pojazdu, szacuje się, że nawet ok. 5% zarejestrowanych i dopuszczonych do ruchu pojazdów tego ubezpieczenia nie posiada. W takiej sytuacji radzimy skorzystać z naszego doświadczenia w kierowaniu roszczeń do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który odpowiada za tego typu szkody i wypłaca odszkodowania oraz zadośćuczynienia poszkodowanym. Niestety UFG dość nisko wycenia zdrowie i życie ludzkie, dlatego nasza pomoc może okazać się niezbędna.

Linia oddzielająca wypowiedzi - odszkodowania powypadkowe

? „Kierowca jadący pod wpływem alkoholu zderzył się z pojazdem mojego męża, który po kilku dniach zmarł w szpitalu. Towarzystwo ubezpieczeniowe nie chce wypłacić mi ani złotówki z poniesionych przeze mnie kosztów pogrzebu, jak też po to, abyśmy mogli normalnie z dziećmi funkcjonować. Mąż był jedynym żywicielem rodziny i zostaliśmy bez środków do życia. Czy ubezpieczyciel może tak postępować?”

Odpowiedzialność kierowców względem siebie odbywa się na zasadzie winy, która powinna być wskazana dla ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Niemniej jednak w kwestiach tej winy, która jest bezsporna a jedynie w celu uniknięcia surowej kary będzie odwlekany proces jej ustalenia przez sprawcę wypadku, zakład ubezpieczeń powinien zapłacić Pani przynajmniej za poniesione dotychczas koszty. Samo zaś ustalenie stosownego odszkodowania lub zadośćuczynienia po śmierci osoby bliskiej nie jest tak proste i oczywiste, dlatego polecamy skorzystanie z naszej wiedzy i doświadczenia. Niejednokrotnie ustalenie i wykazanie utraty faktycznych dochodów a co za tym idzie renty jest bardzo pracochłonne i trudne do udowodnienia zakładowi ubezpieczeń.

Linia oddzielająca wypowiedzi - odszkodowania powypadkowe

? Jechałem motorem i w na końcu wsi przez którą przejeżdżałem z zabudowań wybiegł pies wprost pod przednie koło. Straciłem panowanie nad kierownicą i upadłem, uszkadzając motor i kolano. Czy w tej sytuacji coś mi się należy od właściciela psa?”

Oczywiście tak. Jeżeli gospodarstwo z którego wybiegło zwierzę to było gospodarstwo rolne o powierzchni przeliczeniowej powyżej 1 hektara, to jego właściciel ma ustawowy obowiązek zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego. W ramach tego OC możemy zgłaszać roszczenia do zakładów ubezpieczeń. Jeśli zaś właściciel psa nie posiadał obowiązku zawarcia takiego ubezpieczenia, można przeciwko niemu kierować roszczenie o naprawienie szkody, bądź to dobrowolnie, bądź z powództwa cywilnego przed Sądem.

Linia oddzielająca wypowiedzi - odszkodowania powypadkowe

? „Mój siedmioletni syn wyszedł na ulicę zza samochodu wprost pod inny, jadący ulicą samochód. Zgłosiłam szkodę do ubezpieczyciela pojazdu, który uderzył w syna, ale otrzymałam decyzję odmowną gdzie wskazano jego wyłączną winę. Czy da się coś zrobić w takim przypadku?”

Decyzja zakładu ubezpieczeń nie była słuszna – nie można nieletniego obciążyć wyłączna winą a jedynie zastosować ewentualne przyczynienie do spowodowania wypadku, z czym też staramy się skutecznie walczyć zwłaszcza, kiedy poszkodowanym jest osoba nieletnia do 13-go roku życia, nie znająca przepisów ruchu drogowego, ubezwłasnowolniona. Jaką ona ponosi winę za brak swojej wiedzy i doświadczenia życiowego? Naszym zdaniem żadną, dlatego zapraszamy do skorzystania z naszych usług.kontakt

Odszkodowania powypadkowe

kom. 662-231-609

e-mail: biuro@odszkodowaniaminsk.pl www.odszkodowaniaminsk.pl

kontakt odszkodowania powypadkowe Mińsk Mazowiecki
© 2011 wszystkie prawa zastrzeżone odszkodowaniaminsk.pl